Logo
Home
Kansen voor Jongeren

 

De Joannes Bosco Stichting is er voor jongeren. De stichting ondersteunt projecten in Brabant die jongeren tot 18 jaar een stapje verder helpen. We kiezen daarbij bewust voor projecten gericht op jongeren in een minder gemakkelijke situatie. Het doel is bij te dragen aan een duurzaam verschil.

 

Het fonds wordt structureel gevoed vanuit de inkomsten uit twee hotellocaties in Brabant.

Directe donaties vormen een regelmatige aanvulling op de inkomsten uit onze hotels.

 • Wat we graag steunen

 • Onze Geldbronnen

 • Recente Projecten

Historie
Over de stichting

De Joannes Bosco Stichting is in 1936 opgericht vanuit een groep mensen die toen invloedrijke maatschappelijke posities bekleedden in de regio Den Bosch. Zij wilden de levensomstandigheden van jongens die opgroeiden in een kwetsbare positie verbeteren door activiteiten voor ontplooiing en ontwikkeling voor hen te organiseren in een cursus- en vakantiehuis.

 

Hoe werkt de stichting nu?

Sinds 1936 is er veel veranderd; de stichting is meegegaan met de tijd. Het doel is nog steeds om door persoonlijke ontwikkeling het toekomstperspectief van jongeren te verbeteren, naar goed voorbeeld van onder anderen inspirator Don Giovanni Bosco (1815-1888). Vandaag doen we dat door het financieel ondersteunen van projecten in de regio. Projecten zowel voor jongens als meisjes en van verschillende achtergronden, culturen of religies. Daarnaast is de inzet van het verworven vastgoed van de stichting veranderd. Sinds de jaren ’90 gebruiken we de hotels niet langer als vakantie- of cursusoord voor de jongeren, maar als winstgevende hotels en conferentiecentra voor bedrijven en particulieren. De winst, die gaat voor 100% naar de stichting.

 

De Joannes Bosco Stichting beschikt als goede-doelenstichting over een ANBI-status.

Bestuur

 • R. Defesche (voorzitter)
 • R. de Kok (portefeuillehouder Ideële Doelen / Cultureel Erfgoed)
 • H. van Litsenburg (portefeuillehouder Exploitaties / Juridische Zaken)
 • W. Nieuwenhuis (secretaris / portefeuillehouder Communicatie en PR / Ideële Doelen / Cultureel Erfgoed)
 • A. van Mol (penningmeester)
 • S. Weijermars (portefeuillehouder Gebouwen / plv. voorzitter
Aanvragen
Wat we graag steunen

Creatieve, vernieuwende, solidaire en kleinschalige projecten voor groepen jongeren tot 18 jaar in Brabant: dat zijn de projecten die bij voorkeur voor ondersteuning door de Joannes Bosco Stichting in aanmerking komen. We gaan daarbij voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan het versterken van de eigen kracht van kwetsbare jongeren. We vragen alle projecteigenaars vooraf een kort en helder projectplan in te dienen om inzichtelijk te maken hoeveel jongeren met onze bijdrage geholpen worden, hoe dat gebeurt en met welk beoogd resultaat. Van dat resultaat verlangen we een verantwoording na afronding van het project. We ondersteunen projecten in Brabant, omdat hier ook de basis van de stichting ligt. Zo blijven we dichtbij en lokaal betrokken.

 

Er worden nadrukkelijk geen congressen, studiereizen, cursussen of wetenschappelijk onderzoek ondersteund, ook dragen wij niet bij aan fondsenwerving van derden.

 

Projectfinanciering aanvragen

Door het beantwoorden van de volgende vragen kunt u eenvoudig zien of uw aanvraag in aanmerking komt:


Betreft uw aanvraag hulp aan kinderen van 0 tot 18 jaar?
Is het project waarvoor u ondersteuning vraagt gelokaliseerd in Brabant?
Is het beoogde project vernieuwend en kleinschalig? (maximaal 30 kinderen)
 

 

 

Uw project voldoet helaas niet aan onze eerste aanvraagcriteria en komt daarom niet in aanmerking voor financiële ondersteuning van de Joannes Bosco Stichting.

Wilt u meer weten over onze criteria, lees onze 'Projectaanvraag Criteria'. U vindt voorbeelden van projecten die we reeds hebben gesteund bij 'Een greep uit de projecten die we recent steunden'.

We wensen u succes met uw verdere activiteiten.

We denken dat uw project voldoet aan de eerste aanvraagcriteria van de Joannes Bosco Stichting. Uw project zal door ons verder beoordeeld worden aan de hand van uw aanvraagformulier en projectplan. Dit is nog geen garantie dat uw aanvraag ingewilligd wordt.

De behandeling van uw aanvraag kan enige tijd in beslag nemen voordat we u uitsluitsel kunnen geven over toekenning van een donatie.
Als we meer informatie nodig hebben zullen we contact met u opnemen.


Download het aanvraagformulier (PDF-formaat, 85Kb)
PDF bestanden kunt u openen met onder meer de gratis Adobe Acrobat Reader.

Projectaanvraag criteria

 • Vernieuwend en creatief
 • Bedoeld voor kinderen van 0-18 jaar in moeilijke situaties
 • De mogelijkheid van andere financiering of fondsen is niet aanwezig
 • Geen ondersteuning van congressen, studiereizen, cursussen of wetenschappelijk onderzoek
 • Geen bijdrage in fondsenwerving van derden
 • Niet bedoeld voor bijdrage in exploitatietekorten
 • Plan van projectaanpak vereist
 • Verantwoording achteraf, ten aanzien van maatschappelijk en financieel effect
  1. aantal jonge mensen geholpen met de bijdrage van JBS
  2. korte paragraaf met daarin HOE (op welke wijze) de jonge mensen geholpen zijn
  3. WAT bereikt is bij de ondersteunde mensen (welk verschil maakt Joannes Bosco Stichting met haar gift)
 • Uw aanvraag omvat ook:
  1. achtergrond van het project: beschrijving van de probleemsituatie en doelgroep van het project
  2. beschrijving van de organisatie van de subsidievrager, zijn relatie tot de doelgroep en andere relevante maatschappelijke organisaties
  3. doelstelling van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd. Geef zo veel als mogelijk meetbare resultaten aan
  4. beschrijving van de activiteiten die tot het (meetbare) resultaat moeten leiden, vastgelegd in een activiteitenplan
  5. opgave van de totale kosten van het project of programma
  6. opgave van de eigen bijdrage van de aanvrager, de bijdrage van de deelnemers, van andere donoren en de gevraagde bijdrage van de Joannes Bosco Stichting
Voorbeelden
Een greep uit de projecten die we recent steunden
 • Bezoek website
  LG hockey team, Nuenen. Ondersteunt met eigen trainingspakken (2014)
 • Bezoek website
  Stichting Jeugdsportfonds, Den Bosch – Vught: bijdrage voor het daadwerkelijk laten deelnemen van 5 kinderen aan sporten in clubverband (2013)
 • Bezoek website
  De Toonzaal, ’s-Hertogenbosch: bijdrage voor de ontwikkeling van communicatiemiddelen voor profilering van de muziekconcerten voor 30 kinderen met een beperking (2013)
 • Bezoek website
  Natuuronderwijs, Bleijendijk: bijdrage voor natuuronderwijs aan 25 kinderen (2013)
 • Bezoek website
  Stichting De Zebra, ‘s-Hertogenbosch, project Streetcats: ondersteuning voor de eindpresentatie van 12 meisjes (2013)
 • Bezoek website
  Reinier van Arkel Groep, ‘s-Hertogenbosch, Verwenzorg Locatie Herlaarhof: bijdrage praktische basisbehoeften van 20 kinderen in de jeugdpsychiatrie (2013)
 • Bezoek website
  Stichting Hoogvliegers, Grote Hoogvliegersdag op Eindhoven Airport: bijdrage voor 20 kinderen die chronisch of terminaal ziek zijn (2010)
 • Bezoek website
  Herman Broerenschool, Rosmalen: bijdrage besteed aan de aanschaf van een tafeltennistafel voor de ruim 240 leerlingen met een algehele ontwikkelingsachterstand (2012)
 • Stichting Vrienden van De Kruimel, Rosmalen: bijdrage voor aantal kwetsbare kinderen toe te laten tot de voorschoolse voorziening (2012)
Bronnen
Onze Geldbronnen

100% Social Enterprise: hotels waar je goed overnacht, werkt of feest

Onze hotels worden gerund vanuit de Joannes Hospitality BV. Joannes Hospitality koppelt goed ondernemerschap aan aandacht voor mensen en natuur. De medewerkers van Joannes Hospitality gaan voor comfort van gasten én voor ons goede doel. De winst uit de exploitatie van de hotels van Joannes Hospitality gaat voor 100% naar de Joannes Bosco Stichting.

 

 

Net als het doel zijn ook de hotels bijzonder en goed. Wij kunnen u dus van harte uitnodigen in onze hotels om zelf te genieten van de aangename sfeer. We bieden hotelfaciliteiten en exclusieve mogelijkheden voor conferenties, feesten, bijeenkomsten of (meerdaagse) vergaderarrangementen. Iedere locatie heeft een eigen karakter.

Met het goede doel in het achterhoofd, werkt, feest en slaapt het hier extra goed!

 

Directe donaties

Directe donaties uit giften of persoonlijke inzamelacties zoals bruiloften, jubilea en andere bijeenkomsten, vormen een regelmatige aanvulling voor het fonds. Wij denken graag mee over mogelijkheden. Contact met secretariaat.

Contact
Contact

Joannes Bosco Stichting

Glorieuxlaan 1

5261 SG Vught

 

T: 073 – 658 04 00

E: info@joannesboscostichting.nl

 

Contactpersoon: Ideke van Oirschot

 

Donaties

Fiscale voordelen bij schenkingen (Belastingdienst)

 

Extra
Extra

.

Submenu